klubbnytt-1140x500
Sørkedalen Rideklubb

Sørkedalen Rideklubb

Åpent for søknader om rytterstøtte for 2021

Vi åpner nå for søknader om rytterstøtte for stevnesesongen 2021.

Søknadsfrist: Fredag 7. januar 2022 kl. 23:59.

NB: KUN søknader som leveres på dette skjemaet: Soknadskjema_SORK_rytterstotte og inneholder etterspurt informasjon vil bli behandlet.

NB2: Søknader som kommer inn etter fristen vil IKKE bli behandlet.

For å sikre rettferdig behandling av søknader, gjøres det INGEN unntak fra disse regelene.

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet. Rytterstøtte gis til en rytter som støtte for deltakelse på et spesifikt stevne. Du kan lese mer om ordningen under punkt 2 på denne siden.

Hva er rytterstøtte?

Tildeling av rytterstøtte forutsetter

  • Bidrag i dugnadsarbeid for klubben i året som det tildeles støtte for
  • At rytter har representert klubben på minst ett stevne i året det søkes støtte for

Rytterstøtte kan innvilges for deltakelse på;

  • Individuelle norgesmesterskap (NM) innenfor NRYF, alle aldersklasser. (OBS andre mesterskap, som for eksempel Hallmesterskap eller Landsmesterskap kvalifiserer ikke) 
  • FEI-stevneklasser på utlandsstevner, inkludert internasjonale mesterskap
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Unghestklasser kvalifiserer ikke til rytterstøtte.

Videre må rytteren fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres. Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i kalenderåret 2021, for utgifter til startavgifter, transport og opphold.

Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter.

Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Støtten fordeles etter overnevnte kriterier og etter styrets skjønn, basert på innkommende søknader. Fordelingen vil bli meddelt fra styret i februar 2022.

Søknad skal fylles ut på dette skjemaet: Soknadskjema_SORK_rytterstotte. Skjemaet skal sendes på epost til epost@sork.no innen fristen gitt ovenfor.

NB: Kun søknader fyllt ut korrekt på riktig skjema vil bli vurdert! Vi oppfordrer til å være nøye med å fylle ut den informasjonen som etterspørres i skjemaet.

Del denne posten
Share on facebook
Share on email