Nye regler for SØRK klubbtreninger

Published by Eli Gjørven on

Fra og med 15. desember gjelder nasjonal anbefaling om å avlyse innendørs organisert idrett for voksne. Styret i SØRK har vurdert anbefalingen, og kommet til at anbefalingen i liten grad treffer våre klubbtreninger slik disse arter seg. Våre klubbtreninger foregår riktignok inne i en hall. Men hallene er store, typisk fra 20×40 til 30×70 meter i grunnflate, med 6-9 meters takhøyde, og god utlufting. Det er normalt få utøvere i hallen på en gang (1 til 10 stk), og det er en innarbeidet regel innenfor vår idrett å holde minst en hestelengdes avstand (ca 2 meter) mellom hestene.

Styret har videre hensyntatt at det er viktig å opprettholde jevn trening av god kvaliet for å bedrive en hestevelferdsmessig god og sikker hestesport. Å bidra til at klubbens medlemmer kan trene og
skolere sine hester med bistand fra en trener er en av klubbens aller viktigste oppgaver.

SØRK opprettholder derfor klubbtreninger fremover gitt at følgende regler overholdes:

  • Det skal være maksimum 10 personer i ridehallen til enhver tid det arrangeres SØRK klubbtrening og voksne deltar i treningen. De 10 personene inkluderer ryttere, trener, og eventuelle publikum.
  • Alle som er i hallen skal holde 2 meter avstand til hverandre. Rytterne skal sørge for å ha 2 meters avstand både i fart og når de står stille.
  • Rytterne og treneren skal se til at det ikke dannes kø eller trengsel ved dører, materiellboder o.l., for eksempel når ryttere skal inn eller ut av hallen, eller dersom det skal bygges hinder.
  • Dersom trener og ryttere bruker radio og hodesett, skal rytterne medbringe eget hodesett.
  • I tillegg skal eventuelle regler som gjelder på anlegget hvor treningen foregår, følges.

Disse reglene gjelder i utgangspunktet fra 15. desember og 4 uker frem i tid. De kan bli endret på kort tid dersom nasjonale eller lokale regler og anbefalinger blir endret.

Categories: Aktuelt

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *