Medlem i 2022?

Published by Eli Gjørven on

Ønsker du å være medlem i SØRK i 2022? Medlemsskapet ditt blir automatisk forlenget så lenge du IKKE melder deg ut. Vi sender ut faktura for kontingent for 2022 i februar.

Dersom du IKKE ønsker å være medlem i 2022, ber vi om at du melder deg ut så snart som mulig. Du melder deg ut selv på nettsiden

https://minidrett.nif.no/

Aller seneste frist for utmelding i 2022 er forfallsdatoen på kontingentfakturaen. Dersom du melder ut og gi oss beskjed før forfallsdato så sletter vi fakturaen.

Dersom du ønsker å bytte representasjonsklubb fra eller til SØRK minner vi om at man må følge prosedyren beskrevet her:

https://www.rytter.no/sport/rytter/bytte-klubb

Aller mest ønsker vi å ha deg som medlem i 2022, vi er glade for alle våre medlemmer!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *