Regjeringen letter på anbefalingene for idretten. SØRK har derfor nå ingen egne regler for klubbtreninger og andre aktiviteter. Alle våre ryttere, foreldre, trenere og andre som har med våre treninger å gjøre, bes følge nasjonale og lokale tiltak, samt eventuelle regler på de forskjellige stallene.

Les om lettelsene for idretten her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/regjeringen-gir-betydelige-lettelser-for-idretten/

God trening!


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *