Dokumenter årsmøtet for 2021

Published by Eli Gjørven on

Dokumentene til årsmøtet for 2021 ligger her.

Per 19. mars 2022:

Det vil kommen mindre korreksjoner til Årsoppgjøret og Forslag til budsjett 2022.

Årsoppgjøret: Under Note 4 Kostnader vil noen kostnader bli flyttet mellom poster i aktivitetsregnskapet. Resultatet vil ikke bli påvirket.

Forslag til budsjett 2022: Regnskapstallene for 2021 som refereres i forslaget vil bli oppdatert når korreksjonene til årsoppgjøret er kommet. Det er kun mindre endringer.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *