Sørkedalen Rideklubb

Sørkedalen Rideklubb

Dokumenter årsmøtet for 2021

Dokumentene til årsmøtet for 2021 ligger her.

Per 19. mars 2022:

Det vil kommen mindre korreksjoner til Årsoppgjøret og Forslag til budsjett 2022.

Årsoppgjøret: Under Note 4 Kostnader vil noen kostnader bli flyttet mellom poster i aktivitetsregnskapet. Resultatet vil ikke bli påvirket.

Forslag til budsjett 2022: Regnskapstallene for 2021 som refereres i forslaget vil bli oppdatert når korreksjonene til årsoppgjøret er kommet. Det er kun mindre endringer.

Del denne posten
Share on facebook
Share on email