Årsmøtet for 2021 ble gjennomført onsdag 23. mars. Nye styremedlemmer ble valgt inn, og styret består nå av:

  • Eli Gjørven (leder)
  • Karianne Aune (nestleder)
  • Jon Dugstad
  • Helene Hammerstad
  • Hanne Kvalshaug
  • Jennifer Manning
  • Vara: Anne Lene Larsen

Vi gleder oss til å komme i gang!

Vi takker avtroppende styremedlemmer Inger, Giert og Anikken for innsatsen!


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *