NB2: Søknader som kommer inn etter fristen vil IKKE bli behandlet.

For å sikre rettferdig behandling av søknader, gjøres det INGEN unntak fra disse regelene.

Før du søker: Les hele denne artikkelen!

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet. Rytterstøtte gis til en rytter som støtte for deltakelse på et spesifikt stevne. Du kan lese mer om ordningen under punkt 2 på denne siden.

Hva er rytterstøtte?

Tildeling av rytterstøtte forutsetter

  • Bidrag i dugnadsarbeid for klubben i året som det tildeles støtte for
  • At rytter har representert klubben på minst ett stevne i året det søkes støtte for

Rytterstøtte kan innvilges for stevner man har deltatt i på året det søkes for – nå 2022. Følgende stevner kan det søkes om.

  • Individuelle norgesmesterskap (NM) innenfor NRYF, alle aldersklasser. (OBS andre mesterskap, som for eksempel Hallmesterskap eller Landsmesterskap kvalifiserer ikke) 
  • FEI-stevneklasser på utlandsstevner, inkludert internasjonale mesterskap
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Unghestklasser kvalifiserer ikke til rytterstøtte.

Videre må rytteren fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres. Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i kalenderåret 2022, for utgifter til startavgifter, transport og opphold.

Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter.

Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Støtten fordeles etter overnevnte kriterier og etter styrets skjønn, basert på innkommende søknader. Fordelingen vil bli meddelt fra styret senest årsmøtet i mars 2023.

Søknadsskjema finner du her:

https://www.sork.no/wp/wp-content/uploads/2023/01/2022_Soknadskjema_SORK_rytterstotte.doc

Utfylt skjema sendes til epost@sork.no.

Categories: Klubbnytt