Vi minner om at medlemsskap i Sørkedalen rideklubb forlenges automatisk inn i 2023.

Dersom du ikke ønsker å være medlem i 2023 må du selv melde ut på minidrett.no!

Vi ønsker naturligvis helst å beholder alle våre medlemmer 🙂 Men dersom du tenker å melde ut for 2023 anbefaler vi å gjøre dette med en gang.

Vi sender ut kontingentfakturaer i løpet av februar. Alle medlemsskap som ikke er avsluttet innen forfall på kontingentfakturaen må betales.

Støttemedlemsskap utgår

I henhold til vedtak fattet av årsmøtet for 2021 utgår medlemskapstypen Støttemedlemsskap fra og med 2023. Støttemedlemsskap vil automatisk bli omgjort til senior- eller juniormedlemsskap avhengig av medlemmets alder. Medlemmer som er registrert med familierelasjoner vil bli omgjort til familiemedlemsskap.

Omgjøring til vanlig medlemsskap har ingen konsekvenser utover at prisen for vanlig medlemsskap er kr. 450, 350 og 470 for henholdsvis senior-, junior- og familiemedlemsskap. Omgjøring har ingen konsekvens for representasjonsklubb. Medlemmer som representerer annen klubb en SØRK fortsetter med dette selv om medlemsskapet omgjøres.