OBS: Ubetalte fakturaer

Published by Eli Gjørven on

Det står igjen en del ubetalte fakturaer for medlemskontingenter i 2022 og treninger inntil d.d. Disse er purret opp til flere ganger de siste ukene. (Kontingent for 2023 er ikke fakturert enda, den kommer i slutten av februar.)

Vi gjør oppmerksom på:

Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2022 blir meldt ut av klubben innen 1. mars. Det vil si at man ikke lenger har tilgang til medlemsfordeler, som for eksempel klubbtreninger, fra og med 1. mars.

Medlemmer som ikke har betalt alle forfalte fakturaer for klubbtreninger innen 1. mars vil ikke kunne delta på klubbtreninger før alt er gjort opp.

Vi ber alle medlemmer sørge for at epost-addressen som ligger inne som primæraddresse i minidrett.no er korrekt. Dersom denne addressen er utdatert, kommer ikke faktura for kontingent frem.

For spørsmål ta kontakt på epost@sork.no. Dersom man mener at en purret faktura faktisk er betalt, send oss beløp og betalingsdato så skal vi klare å spore opp betalingen.

Categories: Aktuelt