Årsmøtet arrangeres onsdag 22. mars kl. 2000 på Søndre Ringerike gård!

Sakslisten er:

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av fremmøtte representanter
5. Valg av to fremmøtte representanter til å underskrive protokollen
6. Behandling av årsberetning og regnskap for 2022
7. Kontrollutvalgets rapport
8. Fastsettelse av kontingent 2024
9. Godkjenning av budsjett 2023
10.Valg av styre, valgkomite og kontrollutvalg
11.Innkomne forslag

12. Eventuelt

Velkommen!