Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sørkedalen Rideklubb

Dato: Torsdag 29. juni 2023 klokken 18.00
Sted: Smia på Brenna

Saksliste:
1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av fremmøtte representanter
5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
6. Valg av nytt styre

Forslag til nytt styre i Sørkedalen Rideklubb
Styreleder: Anne Lene H. Larsen
Nestleder: Karianne Stubø Aune
Styremedlem: Hanne Kvalshaug
Styremedlem: Jon Dugstad
Styremedlem: Helene Hammerstad
Styremedlem: Fredrik Krogsbøl
Vara: Christine Lien