Informasjon om bruttogruppe for ponni.

Landslagsleder: Tom Vidar Leren Gjeldnes

Sportsplan U18 2024

Aktivitetsplan ponni 2024

Bruttotropp ponni kat 2

I alfabetisk rekkefølge på fornavn:

Anikken Bjordahl Schau – Sørkedalen Rideklubb Oslo

Amalie Rieber Mohn – Drammen og Omegn Rideklubb

Ella Homme Claussen – Grenland Ryttersportsklubb

Hanna Elisabeth Jakhelln – Skedsmo Rideklubb

Hermine Bjune Skogevall – Jarlsberg og Melsom Rideklubb

Olivia Riber – Jarlsberg og Melsom Rideklubb

Sofie Bjerkan Knoff – Tønsberg og Omegn Rideklubb

Thea Førsund – Jarlsberg og Melsom Rideklubb

Bruttotropp ponni kat 1

I alfabetisk rekkefølge på fornavn:

Anna Mathilde Buskhoven – Fredrikstad og Omegn Rideklubb

Amalie Bjordahl Schau – Sørkedalen Rideklubb Oslo

Emilie Øia Helgesen – Fredrikstad og Omegn Rideklubb

Kaja Foss Kjølner – Jarlsberg og Melsom Rideklubb

Linnea Ovidia Aamodt Fossnes – Arendal og Grimstad Rideklubb

Mie Sofie Nielsen Johannessen- Bergen Rideklubb

Sofie Eriksen – Fredrikstad og Omegn Rideklubb

NRYF arbeider målrettet med sportslig utvikling innen sprang. Det er et definert mål i Rytterpolitisk dokument (RPD) 2023-2027 at vi skal heve nivået på toppidretten, gjennom å skape en prestasjonskultur og et helhetlig utviklingsløp for utøvere med klare målsetninger for satsingen. Vi ønsker å tilrettelegge for utøverne slik at de kan nå sitt potensiale. For å gjøre det mulig kreves det en kombinasjon av gode treningsforhold, konkurransetilbud og kompetanseheving etablert flere steder i landet. Samtidig er det viktig at god hestevelferd gjennomsyrer alt vi gjør. NRYF skal fremme god hestevelferd basert på kunnskap og erfaring. Det er avgjørende for utvikling av ryttersporten på hestens premisser, og for omdømme innenfor idretten og samfunnet for øvrig.

Sportsplanen er en veiledning til ryttere som har ambisjoner om eller er en del av bruttogruppen. Planen er utarbeidet av landslagsleder (LLL) og NRYFs sportsavdeling, og skal danne utgangspunktet for den videre satsing (og talentutvikling).

Det skal tilrettelegges for sportslig utvikling blant annet gjennom å gi utøverne gode planleggingsverktøy. Utøvere skal jobbe målrettet med sin trening gjennom gode målprosesser og treningsplaner. NRYF vil gjennomføre felles samlinger for bruttogruppe som stimulerer til sportslig fremgang, kompetanseheving og lagbygging.