Dato: onsdag 20. mars 2024 kl. 20:00

Sted: Søndre Ringerike Gård, Varmestua

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen Rideklubb.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes til styret senest 13. mars 2024 til epost@sork.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sork.no.

For å ha stemmerett må alle medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarget, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter tilgjengelig på www.sork.no.

Agenda

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av fremmøtte representanter
 5. Valg av to fremmøtte representanter til å underskrive protokollen
 6. Behandling av årsberetning og regnskap for 2023
 7. Fastsettelse av kontigent for 2025
 8. Godkjenning av budsjett 2024
 9. Valg av styre, valgkomite og kontrollutvalg
 10. Innkomne forslag
 11. Eventuelt

Velkommen!