ÅRSMØTET 2014

Ekstraordinær generalforsamling juni 2015

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2015. Styret fremla forslag om å vedta nye vedtekter i henhold til NIFs lovnorm av 2012. Forslaget ble enstemming vedtatt.

Det vedtatte forslaget til vedtekter ligger nå til behandling i Oslo og Akershus rytterkrets, som må godkjenne vedtektene før de trer i kraft.

Dokumenter legges ut her i løpet av kort tid.

Årsmøte 2015

Årsmøte for 2015 ble avholdt mandag 2. mars kl. 1900 på kursrommet på Stubberud gård.

Det vedtatte forslaget til vedtekter ligger nå til behandling i Oslo og Akershus rytterkrets, som må godkjenne vedtektene før de trer i kraft.

Dokumenter legges ut her i løpet av kort tid.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email