ÅRSMØTET 2019

Årsmøtet for 2019 blir 04. mars 2020 kl. 1900 på Søndre Ringerike Gård.

Årsmøtedokumenter:

Merknad til Revisjonsberetning og Årsregnskap for 2019: Revisjonsberetningen og Brev til årsmøtet refererer til et resultat på kr. 52.230, mens regnskapet viser et resultat på 61.230. Grunnen til dette er at det ble lagt inn en korreksjon i regnskapet på kr. 9000 etter at revisjonsberetningen ble skrevet, knyttet til utbetaling av rytterstøtte for 2020. Det riktige resultatet er altså kr. 61.230.

Rytterstøtte for 2019 tildeles:

  • Sofia Seim kr. 4000
  • Marte Moan kr. 2000
  • Frederikke Tretli kr. 2000
  • Rebecca Kaarem kr. 200

Du finner denne siden ved å velge menyvalget Organisasjon -> Årsmøtet 2019.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email