Rytterstøtte for 2021

Styret i SØRK mottok 2 søknader om rytterstøtte for 2021. En av søkerne var kvalifisert, og styret innvilget rytterstøtte. Mottaker av rytterstøtte for 2021 er Cassandre Bach Gansmo. Hun tildeles kr. 4415 i rytterstøtte for deltakelse i NM fjordhest, hvor hun fikk sølv sammenlagt! Du kan lese om Cassandre og Read more…

Medlem i 2022?

Ønsker du å være medlem i SØRK i 2022? Medlemsskapet ditt blir automatisk forlenget så lenge du IKKE melder deg ut. Vi sender ut faktura for kontingent for 2022 i februar. Dersom du IKKE ønsker å være medlem i 2022, ber vi om at du melder deg ut så snart Read more…

Utlevering barneklær i uke 49

Utlevering av klubbklær for barn i uke 49: Onsdag 8. desember kl. 1800-2000: Utgår dessverre pga sykdom Lørdag 11. desember kl. 1100-1200: Under julestevnet på Stubberud rideskole: Utgår pga sykdom. Det blir utlevering av klær på Stubberud går i uke 50.