Brenna gård ligger i Zachariasveien og har oppstalling til 25 hester.

Stallene gjennomgikk en betydelig oppgradering sommeren 2011 og fremstår nå som nye og skikkelig “fresche”. Det er svært allsidig hesteshold på Brenna. Vi har aktive konkurranseryttere både i sprang og dressur, hobby- og koseryttere og i tillegg en aktiv gruppe turryttere som kjenner Nordmarka ut og inn.

Hestene har det godt på Brenna. Det merkes på dem. Store gode gresspaddocker hvor de får rørt seg og hvor alle har oversikt over flokken. Gården drives av Lars Kauserud som er Sørkedøling og han har ansvaret for vedlikeholdet, noe vi er veldig fornøyd med. Vi har ikke ridehus, men en svært god utebane som vi klarer å holde åpen stort sett alle årets dager. Flere av klubbens stevner arrangeres her. Oppstallører kan leie ridetid i ridehuset på nabogården Elveli.

Vi har ingen faste treningstider tilknyttet banen, men det kan avtales treningstid for instruktører på Brenna.

Kontakt

Ønsker du stallplass på Brenna, se kontaktinformasjon på Brennas hjemmeside.