Klubbnytt

Stevnehjelp og treningsstøtte 2022

Helgen 4. og 5. juni arrangerer Sørkedalen rideklubb D-stevne i dressur (lørdag) og sprang (søndag). Alle som rir for en av våre klubbtrenere og ønsker å beholde klubbrabatten sin, må hjelpe til minimum en hel stevnedagen. OBS: Dette er det eneste planlagte stevnet i år og foreløpig eneste mulighet til

Les mer »

Klubbtrener Mette Albretsen har kapasitet for flere elever!

SØRK klubbtrener i dressur, Mette Albretsen, har kapasitet til å ta imot flere SØRK-medlemmer for trening! Hun underviser i Sørkedalen etter avtale. Klubb-pris er kr. 400 per 40 minutter enetime. Ønsker du å trene med Mette, så kontakt henne på telefon 95143469 eller epost mette.lis.albretsen@gmail.com. Vi minner om at SØRK-medlemmer

Les mer »

Treningsstøtten økes til 15%!

På klubbens årsmøte ble det vedtatt at treningsstøtten økes til 15%. Prosenten gjelder fra og med april. Hvem får treningsstøtte? Treningsstøtte innvilges alle som deltar på klubbtreninger, og som bidrar med dugnadsinnsats! Dugnadsinnsatsen må være: Bidrag på en hel stevnedag på ett av SØRK sine stevnearrangementer. OBS: I år har

Les mer »

Styre for 2022 er valgt!

Årsmøtet for 2021 ble gjennomført onsdag 23. mars. Nye styremedlemmer ble valgt inn, og styret består nå av: Eli Gjørven (leder) Karianne Aune (nestleder) Jon Dugstad Helene Hammerstad Hanne Kvalshaug Jennifer Manning Vara: Anne Lene Larsen Vi gleder oss til å komme i gang! Vi takker avtroppende styremedlemmer Inger, Giert

Les mer »

Dokumenter årsmøtet for 2021

Dokumentene til årsmøtet for 2021 ligger her. Per 19. mars 2022: Det vil kommen mindre korreksjoner til Årsoppgjøret og Forslag til budsjett 2022. Årsoppgjøret: Under Note 4 Kostnader vil noen kostnader bli flyttet mellom poster i aktivitetsregnskapet. Resultatet vil ikke bli påvirket. Forslag til budsjett 2022: Regnskapstallene for 2021 som

Les mer »
Aktuelt

Innkalling årsmøte for 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO 2021 Dato: Onsdag 23. mars 2022 kl 2000 Sted: Møtet blir avholdt fysisk i Sørkedalen. Sted publiseres nærmere møtedato. Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen rideklubb. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9.

Les mer »

Faktura for 2022 er sendt ut!

Vi har nå sendt ut faktura for medlemsskap i Sørkedalen rideklubb i 2022. Det kommer påminnelse på SMS med henvisning til betaling på minidrett.nif.no, og fakturaen kommer også på e-post. Det ligger link til faktura i eposten. Dersom du IKKE ønsker å være medlem i 2022: Send oss en mail

Les mer »

Rytterstøtte for 2021

Styret i SØRK mottok 2 søknader om rytterstøtte for 2021. En av søkerne var kvalifisert, og styret innvilget rytterstøtte. Mottaker av rytterstøtte for 2021 er Cassandre Bach Gansmo. Hun tildeles kr. 4415 i rytterstøtte for deltakelse i NM fjordhest, hvor hun fikk sølv sammenlagt! Du kan lese om Cassandre og

Les mer »

Lettelser i nasjonale korona-anbefalinger for idretten

Regjeringen letter på anbefalingene for idretten. SØRK har derfor nå ingen egne regler for klubbtreninger og andre aktiviteter. Alle våre ryttere, foreldre, trenere og andre som har med våre treninger å gjøre, bes følge nasjonale og lokale tiltak, samt eventuelle regler på de forskjellige stallene. Les om lettelsene for idretten

Les mer »

Medlem i 2022?

Ønsker du å være medlem i SØRK i 2022? Medlemsskapet ditt blir automatisk forlenget så lenge du IKKE melder deg ut. Vi sender ut faktura for kontingent for 2022 i februar. Dersom du IKKE ønsker å være medlem i 2022, ber vi om at du melder deg ut så snart

Les mer »