Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i idrettslaget har hovedansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av, politiet.

Retningslinjene gjelder for alle personer som er medlem eller på annen måte har en rolle (for eksempel trenerrolle) i Sørkedalen rideklubb.

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende, både i det fysiske rom og på internett.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Kontakt mellom klubbens trenere og utøvere under 18 år skal være avklart med foreldre. Med dette menes også kontakt på internett og sosiale medier, inkludert personlige meldinger, som f.eks. Snapchat, Messenger, Instagram, TikTok, med mer. Trenere skal være spesielt aktsomme ved kontakt i private rom uten at det er flere til stede.

7. Vis respekt for hverandres privatliv. Dette gjelder spesielt mellom utøvere, trenere og andre personer som har roller i klubben.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Grip inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.