Klubbforsikring

SØRK har inngått NIFs klubbforsikring i IF forsikring.

NIFs lov for idrettslag krever at klubber har forsikring, minimum for underslag. NIF har fremforhandlet en avtale med IF forsikring som også inneholder en ulykkesforsikring med dekning for død og invaliditet for alle klubbens medlemmer ved trening og konkurranser. Informasjon om forsikringen finnes her.

SØRK har inngått denne forsikringen fra og med mai 2015. Forsikringsbevis med betingelser finnes her.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i forsikringsbetingelsene!

Klubbtreninger

På årsmøtet 2015 ble det vedtatt å bruke noen av klubbens aktivitetsmidler til å subsidiere klubbtreninger. Derfor kan vi nå med glede meddele at SØRK dekker en andel av treningsavgiften for de treningstimer som faktureres av klubben! Fra og med april 2022 er støtten 15%, eller maksimum 100 kroner

Det kreves dugnadsinnsats for å motta treningsstøtte, minimum innsats tilsvarende å bidra på en stevnedag under stevner som SØRK arrangerer. Bidrag på SØRK-stevner etterspørres via nettsiden vår i forkant av stevner. Det vil også av og til bli publisert andre oppgaver som kvalifiserer til treningsstøtte på nettsiden, når vi har oppgaver i klubben som vi ønsker hjelp til. Støtten innvilges fra og med dugnadsinnsatsen gjøres, til måneden før vårt første stevne organiseres i påfølgende år.

Klubben fakturerer i dag treninger for Camilla Kalseth, Hannah Biggs, Margrethe Janbu og Mette Albretsen i dressur, og Stian Øglend, Kristin Tørmoen og Espen Wielunski i sprang. Betingelsene for at klubben kan fakturere, og at vi dermed dekker en andel av treningsavgiften, er 

 • Treneren må levere politiattest til klubben. Se informasjon i denne artikkelen. 
 • Treneren må sende klubben faktura med spesifikasjon av hvem som har ridd når.
 • En person i klubben må påta seg å organisere treningene, samt levere dokumentasjon til klubben som vi kan bruke til å kryss-sjekke faktura.  

Treningene kan godt være åpne for ryttere fra andre klubber, og vi kan også fakturere disse, men vi subsidierer naturligvis kun medlemmer av klubben. Medlemmer med både vanlig medlemsskap og støttemedlemsskap subsidieres. Eventuell ridehusleie dekkes ikke.

Klubben vil informere på hjemmesiden når det er kapasitet for flere trenere.  

Styret har vedtatt et sett med kriterier som skal vurderes når vi innhenter nye klubbtrenere. Disse er:

 1. Det samlede klubbtrenertilbudet må ivareta alle grener hvor klubbens medlemmer er vesentlig engasjert.
 2. Det samlede klubbtrenertilbudet må ivareta alle nivåer. Et kostnadsmessig rimelig tilbud må sikres bredden.
 3. Klubbtrenere
  skal i utgangspunktet være tilgjengelige for alle medlemmer som ønsker å
  benytte seg av dem. Klubben skal kunne sørge for at klubbtrenere ikke er eksklusivt tilgjengelig for oppstallører kun ved enkelte staller.
 4. Trenere som allerede har elever i SØRK prioriteres for å sikre at nye klubbtrenere blir brukt av klubbens ryttere.
 5. Klubbtrener skal som hovedregel ha utdanning som trener. Med «utdanning» menes trenergrad utgitt av NRYF eller Starum, annet
  rideforbund tilknyttet FEI. Utdanning kan i særskilte tilfeller veies opp av dokumentert erfaring eller resultater.
 6. Trenere som har erfaring og resultater prioriteres.
 7. Det er ønskelig at klubbtrenere har vilje og kapasitet til å støtte klubbens medlemmer på stevner. Det gjelder alle nivåer.

Kriteriene vil bli vektet ut ifra det trenerbehovet klubben har når en ny klubbtrener hentes inn. Forøvrig
arbeider NIF med en såkallt “trenerattest” som vil bli gjort
obligatorisk for trenere som benyttes av klubber tilknyttet NIF. Når
denne ordningen er etablert i NRYF vi dette bli et obligatorisk krav for
våre klubbtrenere. Mer om dette står på NIF sine nettsider:https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/artikler/trenerattesten-blir-obligatorisk

Prioritet ved SØRK arrangementer

Ved SØRK arrangementer som treninger, foredrag og annet, gis SØRK ryttere prioritet, og vi forsøker alltid å forhandle frem en lavere pris til våre medlemmer.

Samarbeidspartnere

Klubben har inngått avtaler med flere spennende samarbeidspartnere!

OARK har fremforhandlet en prisavtale for medlemmer av klubber som tilhører OARK. Da sørk tilhører OARK, er denne avtalen tilgjengelig for oss! Blant annet innebærer avtalen tilgang til dekkhotell for 980 per halvår inkludert hjulskift! For priser på dekk og felger, ta kontakt på epost bz@dekkgutta.no!