MEDLEMSFORDELER

Klubbforsikring

SØRK har inngått NIFs klubbforsikring i IF forsikring.

NIFs lov for idrettslag krever at klubber har forsikring, minimum for underslag. NIF har fremforhandlet en avtale med IF forsikring som også inneholder en ulykkesforsikring med dekning for død og invaliditet for alle klubbens medlemmer ved trening og konkurranser. Informasjon om forsikringen finnes her.

SØRK har inngått denne forsikringen fra og med mai 2015. Forsikringsbevis med betingelser finnes her.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i forsikringsbetingelsene!

Klubbtreninger

På årsmøtet 2015 ble det vedtatt å bruke noen av klubbens aktivitetsmidler til å subsidiere klubbtreninger. Derfor kan vi nå med glede meddele at SØRK dekker 7% av treningsavgiften, eller maksimum 100 kroner, for de treningstimer som faktureres av klubben!

Klubben fakturerer i dag treninger for Camilla Kalseth og Hannah Biggs i dressur, og Stian Øglend, Kristin Tørmoen og Espen Wielunski i sprang. Betingelsene for at klubben kan fakturere, og at vi dermed dekker en andel av treningsavgiften, er 

  • Treneren må levere politiattest til klubben. Se informasjon i denne artikkelen. 
  • Treneren må sende klubben faktura med spesifikasjon av hvem som har ridd når.
  • En person i klubben må påta seg å organisere treningene, samt levere dokumentasjon til klubben som vi kan bruke til å kryss-sjekke faktura.  

Treningene kan godt være åpne for ryttere fra andre klubber, og vi kan også fakturere disse, men vi subsidierer naturligvis kun medlemmer av klubben. Medlemmer med både vanlig medlemsskap og støttemedlemsskap subsidieres. Eventuell ridehusleie dekkes ikke.

Klubben har for tiden ikke kapasitet til å fakturere for flere treninger. Dersom vi skulle få kapasitet for flere trenere, vil vi informere om dette. 

Prioritet ved SØRK arrangementer

Ved SØRK arrangementer som treninger, foredrag og annet, gis SØRK ryttere prioritet, og vi forsøker alltid å forhandle frem en lavere pris til våre medlemmer.

Samarbeidspartnere

Klubben har inngått avtaler med flere spennende samarbeidspartnere!

OARK rabattavtale hos Dekkgutta AS

Klubben har inngått avtaler med flere spennende samarbeidspartnere!OARK har fremforhandlet en prisavtale for medlemmer av klubber som tilhører OARK. Da sørk tilhører OARK, er denne avtalen tilgjengelig for oss! Blant annet innebærer avtalen tilgang til dekkhotell for 980 per halvår inkludert hjulskift! For priser på dekk og felger, ta kontakt på epost bz@dekkgutta.no!