Medlemsfordeler

MEDLEMSFORDELER Klubbforsikring SØRK har inngått NIFs klubbforsikring i IF forsikring. NIFs lov for idrettslag krever at klubber har forsikring, minimum for underslag. NIF har fremforhandlet en avtale med IF forsikring som også inneholder en ulykkesforsikring med dekning for død og invaliditet for alle klubbens medlemmer ved trening og konkurranser. Informasjon … Continue reading Medlemsfordeler