Privat stall med adresse Zinoberveien 128. Stedet har plass til 29 hester fordelt på 2 staller. Stallene har store lyse bokser, vaskespilt og solarium. Stedet har stort isolert ridehus, stor utebane med Walber bunn, walker, drenerte gruspaddocker og flotte turmulighet. Kontaktperson: Mette Albretsen tlf 95143469 el. Mette.lis.albretsen@gmail.com