ORGANISASJON

På denne siden finnes informasjon om hvem som sitter i styret, kontrollutvalget, valgkomiteen og sportskomiteen, inkludert kontaktinformasjon.

STYRET

Hele styret nås ved å bruke epost-addressen styret@sork.no.

LEDER – valgt i 2023 for to år: Anne Lene Larsen

anne.lene@yahoo.no

NESTLEDER – valgt i 2023 for ett år: Karianne Stubø Aune

920 29 767 / karianne.stub.aune@gmail.com

STYREMEDLEM – Valgt 2022 for to år: Hanne Kvalshaug

hanne.kvalshaug@icloud.com

STYREMEDLEM – valgt i 2022 for to år: Jon Dugstad

jon.dugstad@gmail.com

STYREMEDLEM – valgt i 2023 for ett år: Helene Hammerstad

977 95 002 / helene.hammerstad@gmail.com

STYREMEDLEM – valgt i 2023 for to år: Fredrik Krogsbøl

fredrik.krogsbol@gmail.com

VARA – valgt i 2023 for to år: Christine Lien

chr.lien.lutch@gmail.com

KONTROLLKOMITE

Hele kontrollkomiteen nås på e-postaddressen kuv@sork.no. 

MEDLEM – VALGT I 2023 for ett år

Pia Bruhn

984 46 626 / bruhn.pia@gmail.com

MEDLEM – VALGT I 2022 FOR ETT ÅR

Ole Magnus Karlsen

omk@omkarlsen.com

VARA – VALGT I 2022 FOR ETT ÅR

Arild Strøm Andersen

arild.strom.andersen@gmail.com

MEDLEM – VALGT I 2022 for ett år

VALGKOMITE

MEDLEM

Ingrid Solberg

ISolberg@kenvue.com

MEDLEM

Inger Grosh

inger.b.grosch@gmail.com

MEDLEM

SPORTSKOMITEEN

Stevneleder og bemanning Elveli

Karianne Stubø Aune

Bemanning Søndre Ringerike

Ada Bjordhal

Sekretariat

Kirsten Martinsen

Premier og rosetter

Helene Hammerstad

Kiosk

Hanne Kvalshaug

Sprangbane

Giert Sverre

Dressurbane

Christine Lien