ORGANISASJON

ORGANISASJON

På denne siden finnes informasjon om hvem som sitter i styret, kontrollutvalget, valgkomiteen og sportskomiteen, inkludert kontaktinformasjon.

STYRET

Hele styret nås ved å bruke epost-addressen styret@sork.no.

LEDER - valgt i 2020 for to år

Eli Gjørven

936 11 038 / eligj@gjorven.net

NESTLEDER - valgt 2020 for ett år

Karianne Stubø Aune

920 29 767 / karianne.stub.aune@gmail.com

STYREMEDLEM OG UNGDOMSREPRESENTANT

Anikken Sverre

 anniken.sverre@icloud.com

LEDER - valgt i 2020 for to år

Eli Gjørven

936 11 038 / eligj@gjorven.net

NESTLEDER - valgt i 2021 for ett år

Karianne Stubø Aune

920 29 767 / karianne.stub.aune@gmail.com

STYREMEDLEM OG UNGDOMSREPRESENTANT
Valgt 2020 for TO år

Anikken Sverre

 anniken.sverre@icloud.com

Styremedlem - valgt i 2020 for to år

Giert Sverre

gjers@online.no

Styremedlem - valgt i 2021 for ett år

Helene Hammerstad

977 95 002 / helene.hammerstad@gmail.com

STYREMEDLEM - VALGT I 2021 FOR ett ÅR

Inger Nymoen

926 95 743 / ingernymoen@hotmail.com

Styremedlem - valgt i 2020 for to år

Giert Sverre

gjers@online.no

Styremedlem - valgt i 2021 for ett år

Helene Hammerstad

977 95 002 / helene.hammerstad@gmail.com

STYREMEDLEM - VALGT I 2021 FOR ett ÅR

Inger Nymoen

926 95 743 / ingernymoen@hotmail.com

STYREMEDLEM - VALGT I 2020 FOR TO ÅR

Marianne Schage

482 08 066 / marianne@schage.no

STYREMEDLEM - VALGT I 2020 FOR TO ÅR

Jennifer Manning

jamanning@hotmail.com

VARAMEDLEM - VALGT I 2021 FOR TO ÅR

Jon Dugstad

95 72 85 80 / jon.dugstad@gmail.com

STYREMEDLEM - VALGT I 2020 FOR TO ÅR

Jennifer Manning

jamanning@hotmail.com

KONTROLLKOMITE

Hele kontrollkomiteen nås på e-postaddressen kuv@sork.no. 

MEDLEM - VALGT I 2020 for ett år

Pia Bruhn

984 46 626 / bruhn.pia@gmail.com

MEDLEM - VALGT I 2020 FOR ETT ÅR

Ole Magnus Karlsen

omk@omkarlsen.com

VARA - VALGT I 2020 FOR ETT ÅR

Arild Strøm Andersen

arild.strom.andersen@gmail.com

MEDLEM - VALGT I 2020 for ett år

Pia Bruhn

984 46 626 / bruhn.pia@gmail.com

MEDLEM - VALGT I 2020 FOR ETT ÅR

Ole Magnus Karlsen

omk@omkarlsen.com

VARA - VALGT I 2020 FOR ETT ÅR

Arild Strøm Andersen

arild.strom.andersen@gmail.com

SPORTSKOMITEEN

LEDER

Karianne Stubø Aune

MEDLEM

Ada Bjordhal

MEDLEM

Pia Bruhn

LEDER

Karianne Stubø Aune

MEDLEM

Ada Bjordhal

MEDLEM

Pia Bruhn

MEDLEM

Helene Hammerstad

MEDLEM

Kirsten Martinsen

MEDLEM

Jane Dahl Kristiansen

MEDLEM

Helene Hammerstad

MEDLEM

Kirsten Martinsen

MEDLEM

Jane Dahl Kristiansen

MEDLEM

Marianne Schage

MEDLEM

Lena Kristoffersen

MEDLEM

Tone Markussen

MEDLEM

Marianne Schage

MEDLEM

Lena Kristoffersen

MEDLEM

Tone Markussen

VALGKOMITE

MEDLEM

Ada Bjordahl

abjordahl@acasin.com

MEDLEM

Camilla Kalseth

camilla-kalseth@hotmail.com

MEDLEM

Kirsten Wikborg

MEDLEM

Ada Bjordahl

abjordahl@acasin.com

MEDLEM

Camilla Kalseth

camilla-kalseth@hotmail.com

MEDLEM

Kirsten Wikborg