ORGANISASJON

På denne siden finnes informasjon om hvem som sitter i styret, kontrollutvalget, valgkomiteen og sportskomiteen, inkludert kontaktinformasjon.

STYRET

Hele styret nås ved å bruke epost-addressen styret@sork.no.

LEDER – valgt i 2022 for ETT år

Eli Gjørven

936 11 038 / eligj@gjorven.net

NESTLEDER – valgt i 2022 for ett år

Karianne Stubø Aune

920 29 767 / karianne.stub.aune@gmail.com

STYREMEDLEM – Valgt 2022 for TO år

Hanne Kvalshaug

hanne.kvalshaug@icloud.com

LEDER – valgt i 2022 for ETT år

Eli Gjørven

936 11 038 / eligj@gjorven.net

NESTLEDER – valgt i 2022 for ett år

Karianne Stubø Aune

920 29 767 / karianne.stub.aune@gmail.com

STYREMEDLEM, politiattestansvarlig og barneidrettansvarlig – Valgt 2022 for TO år

Hanne Kvalshaug

95 85 38 51 / hanne.kvalshaug@icloud.com

Styremedlem – valgt i 2022 for to år

Jon Dugstad

jon.dugstad@gmail.com

Styremedlem – valgt i 2022 for ett år

Helene Hammerstad

977 95 002 / helene.hammerstad@gmail.com

STYREMEDLEM – VALGT I 2022 FOR ett ÅR

Jennifer Manning

jamanning@hotmail.com

Styremedlem – valgt i 2022 for to år

Jon Dugstad

jon.dugstad@gmail.com

Styremedlem – valgt i 2022 for ett år

Helene Hammerstad

977 95 002 / helene.hammerstad@gmail.com

STYREMEDLEM – VALGT I 2022 FOR ett ÅR

Jennifer Manning

jamanning@hotmail.com

VARAMEDLEM – VALGT I 2022 FOR TO ÅR

Anne Lene Larsen

anne.lene@yahoo.no

KONTROLLKOMITE

Hele kontrollkomiteen nås på e-postaddressen kuv@sork.no. 

MEDLEM – VALGT I 2022 for ett år

Pia Bruhn

984 46 626 / bruhn.pia@gmail.com

MEDLEM – VALGT I 2022 FOR ETT ÅR

Ole Magnus Karlsen

omk@omkarlsen.com

VARA – VALGT I 2022 FOR ETT ÅR

Arild Strøm Andersen

arild.strom.andersen@gmail.com

MEDLEM – VALGT I 2022 for ett år

Pia Bruhn

984 46 626 / bruhn.pia@gmail.com

MEDLEM – VALGT I 2022 FOR ETT ÅR

Ole Magnus Karlsen

omk@omkarlsen.com

VARA – VALGT I 2022 FOR ETT ÅR

Arild Strøm Andersen

arild.strom.andersen@gmail.com

SPORTSKOMITEEN

Stevneleder og bemanning Elveli

Karianne Stubø Aune

Bemanning Søndre Ringerike

Ada Bjordhal

Sekretariat

Kirsten Martinsen

Premier og rosetter

Helene Hammerstad

Kiosk

Hanne Kvalshaug

Sprangbane

Giert Sverre

Dressurbane

Christine Lien

VALGKOMITE

MEDLEM

Ada Bjordahl

abjordahl@acasin.com

MEDLEM

Camilla Kalseth

camilla-kalseth@hotmail.com

MEDLEM

Kirsten Wikborg