Politiattestansvarlig i Sørkedalen rideklubb er Hanne Kvalshaug – hanne.kvalshaug@icloud.com – telefon 95 85 38 51. Hanne er også ansvarlig for barneidrett.

Vara er Karianne Stub Aune – karianne.stub.aune@gmail.com – telefon 920 29 767

Inger og Karianne ble oppnevnt etter styrevedtak 6. april 2018.

Bakgrunn:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 følgende: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Dette betyr at alle trenere som formidles eller engasjeres av klubben avkreves politiattest. Etter avklaringer med rytterforbundet praktiserer SØRK denne ordningen også for gjestetrenere, helgetrenere og liknende, inkludert besøkende fra andre land. Mange av våre nærmeste land i Europa har liknende ordninger som vi kan benytte oss av. For praktiske spørsmål omkring dette, kontakt klubben på epost@sork.no.

Mer informasjon om dette, samt beskrivelse av fremgangsmåte for å få søkt om og levert politiattest, finner du på denne siden på Idrettsforbundets nettsider.

Generell informasjon om politiattester finner du her på politiets nettsider