Sørkedalen Rideklubb har siden 2013 satt av midler i budsjettet som skal brukes til aktiviteter for medlemmene. Her følger retningslinjer for bruk av disse pengene.

SAM deles i to potter: Fellesaktiviteter, ikludert treninger for klubbtrenere og rytterstøtte. Det er opp til styret å avgjøre hvor stor del av de budsjetterte midlene som går til hver pott.

1. Fellesaktiviteter, inkludert klubbtreninger

Formålet med fellesaktiviteter er å gi et hestefaglig og sosialt tilbud som er åpent for alle medlemmer.

Fellesaktiviteter er aktiviteter som i utgangspunktet er åpent for alle medlemmene. Styret kan selv organisere og tildele penger til fellesaktiviteter. Forøvrig kan medlemmene selv organisere fellesaktiviteter, og søke styret om tildeling av midler. Søknader kan sendes inn når som helst i løpet av året. De vil bli behandlet og penger eventuelt tildelt løpende.

Eksempler på fellesaktiviteter som kan få støtte er:

 • Ridetimer, kurs, samlinger for klubbtrenere
 • Programridning (m. trener)
 • Banehopping (m. trener)
 • Fellestur i.e. AEG.
 • Foredrag og kurs
 • Klubbmateriell som for eksempel stevneschabraker eller t-skjorter
 • Grønt kort

En fellesaktivitet må ikke nødvendigvis kunne ta imot alle interesserte, men det må være rettet mot alle medlemmer, eller større grupper av medlemmer (i.e. alle medlemmer som satser innenfor en gren, alle barn under 12 år, eller liknende). En fellesaktivitet skal for eksempel ikke være begrenset til medlemmer på en stall eller ryttere som rir for en bestemt trener.

En søknad om støtte til fellesaktivitet skal inneholde:

 • Beskrivelse av aktiviteten. For eksempel, dersom aktiviteten er et   foredrag, hvem som er foredragsholder og hva som er tema.
 • Mål for aktiviteten. For eksempel forberede rytterne til stevnesesongen, bedre kunnskap om hestehold eller trening, elle liknende.
 • Eventuelle begrensninger for deltakelse. For eksempel maks antall deltakere, at aktiviteten er kun for barn, eller at aktiviteten har en minimumsalder.
 • Totalt budsjett for aktiviteten og hvilken beløpet som ønskes støttet.

Hele eller deler av beløpet som ønskes støttet, kan innvilges.
Det skal i etterkant av at aktiviteten er gjennomført leveres en rapport til styret om hvordan aktiviteten ble gjennomført og eventuelle resultater som er oppnådd. Rapporten vil helt eller delvis bli publisert på klubbens hjemmeside.

Klubbtreninger
Fra og med 2015 støtter SØRK også ordinære treninger med SAM-midler. LES MER om støtte til klubbtreninger på siden om Medlemsfordeler!

2. Rytterstøtte

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet.

NB: Klubben trenger mer hjelp fra medlemmene for å kunne gjennomføre stevner. Vi oppfordrer derfor alle som innvilges rytterstøtte for 2018 til å bidra på minst en hel stevnedag i løpet av 2019! Rytterstøtte fra og med 2019 innvilges KUN til ryttere som har bidratt på minst en stevnedag i løpet av året.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved ett eller flere spesifikke stevner, for utgifter til transport og opphold. Støtten tildeles og utbetales normalt i etterkant og ved årets slutt. Søknad sendes klubben innenfor en frist fastsatt av klubbens styre, og publisert på klubbens hjemmeside. Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter per sesong.

I tilfeller hvor rytterens stevnedeltakelse er avhengig av støtte, kan styret vedta rytterstøtte i løpet av året etter en skjønnsmessig vurdering. Søknad må da sendes styret i god tid, og minst 4 uker før stevnedeltakelsen finner sted.

Rytterstøtte gies for deltakelse på

 • Individuelle norgesmesterskap (NM) innenfor NRYF, alle aldersklasser. (OBS andre mesterskap, som for eksempel Hallmesterskap eller Landsmesterskap kvalifiserer ikke)
 • FEI-stevneklasser på utlandsstevner, inkludert internasjonale mesterskap
 • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Rytterstøtte kun gis til ryttere som har representert klubben ved minst ett stevne i året det gjelder, og det forutsetter at rytteren opprettholder SØRK som sin “representasjonsklubb” i påfølgende år.

Støtten fordeles etter følgende kriterier og etter styrets skjønn:

 • Rytterstøtten skal bidra til at klubben har utøvere på høyt nivå i alle grenene som ligger innunder NRYF
 • Rytteren må representere klubben i inneværende sesong, og må fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres.
 • Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.
 • Unghestklasser kvalifiserer ikke for rytterstøtte.

Informasjon om søknad om rytterstøtte legges ut når søknadsfristen nærmer seg.

Tidligere mottakere av rytterstøtte

For 2021 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte:

 • Cassandre Bach Gansmo ble tildelt 5000 kroner for deltakelse på NM for fjordhest

For 2020 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte:

 • Kaja Tharaldsen Olsen tildeles kr 5000 for deltakelse på Keysoe CDIY 2020.

For 2019 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte

 • Sofia Seim kr. 4000
 • Marte Moan kr. 2000
 • Frederikke Tretli kr. 2000
 • Rebecca Kaarem kr. 2000

For 2018 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte:

 • Kaja Olsen tildeles kr. 5000 kroner for deltakelse i NM i dressur, samt for deltakelse
  ved FEI-stevne i Fredriksborg i 2018.
 • Marte Moan tildeles kr. 5000 for deltakelse i NM i dressur, samt for
  deltakelse ved FEI-stevner på Epona og på Tanum i 2018.
 • Mette Gade tildeles kr. 5000 for deltakelse i Innendørs NM i sprang, samt
  for deltakelse i Drammen Spring Tour i 2018.
 • Silje Marksten tildeles kr. 4000 for deltakelse ved FEI-stevne under
  Drammen Spring Tour, samt for å ha representert SØRK på E-stevner i
  Norge i 2018.
 • Fanny Marksten tildeles kr. 4000 for deltakelse ved FEI Baltic Cup Big Tour,
  samt for å ha representert SØRK på E-stevner i Norge i 2018.
 • Margrethe Janbu tildeles kr. 4000 for deltakelse ved FEI-stevne på Epona,
  samt for å ha representert SØRK på E-stevner i Norge i 2018.
 • Cathrine Tonna tildeles kr. 3000 for deltakelse ved FEI-stevner utenfor
  Norge i 2018.
 • Maria Jørgensen tildeles kr. 3000 for deltakelse ved E- og L-stevner utenfor Norge i 2018.
 • Rebecca Kaarem tildeles kr. 3000 for deltakelse ved FEI-stevner utenfor Norge i 2018

For 2017 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte

 • Maria Jørgensen – tildeles kr. 4000 for deltakelse på Drammen Spring Tour
 • Pernille Blicher – – tildeles kr. 4000 for deltakelse på Drammen Spring Tour
 • Inger Nymoen – tildeles kr. 4000 for deltakelse på Drammen Spring Tour
 • Sunniva Asbjørnsen – tildeles kr. 5000 for deltakelse på NM ponni og E-Stevne på Epona.
 • Rebecca Kaarem – tildeles kr. 6000 for deltakelse på bla. Christmasshow i Roosendaalog intn. stevner i Nederland, Belgia, Tyskland og Italia samt rep. på landslaget.
 • Silje Marksten – tildeles kr. 6000 for deltakelse på Drammen Spring Tour og rep. på landslaget.
 • Kaja Tharaldsen – tildeles kr. 7000 for deltakelse og gode resultater på NM JR (Bronse) og Innendørs HM MB (4. plass)
 • Sofie Dahl Kristiansen (2 Søknader) – tildeles totalt kr. 7000 for deltakelse og gode resultater (Sølv) på NM JR (fjordhest) og Nordisk JR (fjordhest).

For 2016 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte

 • Silje B. Marksten: Representerte Norge ved Nordisk mesterskap i sprang i Finland (kr. 8000)
 • Cathrine Tonna: Representerte Norge ved CSI* og CSI2* i Tyskland og Danmark (kr. 7000)
 • Madeline Hammerstad: Internasjonal YR debut på Odense Horse Show Danmark og NM Young Rider (kr. 7000)
 • Rebecca Kaarem: CSI* Asten Nederland (kr. 7000)
 • Pernille Blicher: CSI* og CSI3* Drammen Spring Tour (kr. 4000)
 • Inger Nymoen: CSI* og CSI3* Drammen Spring Tour (kr 4000)
 • Fanny B. Marksten: CSI2* Arctic Equestrian Games (kr. 3000)

For 2015 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte

 • Fanny Marksten: Representerte Norge ved EM sprang Children i Østerrike (kr. 8000)
 • Cathrine Tonna: Representerte Norge ved Nordisk Mesterskap (kr. 8000)
 • Kaja Tharaldsen Olsen: CDI Roosendal Nederland. I tillegg NM individuelt ponni (kr. 4000)
 • Lena Kristoffersen: CSI2* Easter Tour Stall Melby, Danmark (kr. 4000)
 • Rebecca Kaarem: CSI1* Arezzo Toscana Spring Tour, Italia (kr. 4000)
 • Maria Jørgensen: CSI2* Kingsland Oslo Horse Show (kr. 4000)
 • Aurora Hansen: CSI3* Drammen Spring Tour Gold Tour (kr. 4000)
 • Silje Marksten: CSI2* Arctic Equestrian Games (kr. 4000)
 • Pernille Blicher: CSI1* Drammen Spring Tour Silver Tour (kr. 4000)
 • Madeline Hammerstad: NM UR Tanum, E-stevne Sørlandsparken rideklubb januar (kr 4000)
 • Helene Asbjørnsen: E-stevne Sørlandsparken april FEI innledende program ponni. E-stevne Tønsberg juli FEI innledende program ponni. (kr 4000)
 • Mette Gade: E-stevne Grenland ryttersportsklubb september 130cm. E-stevne Arendal og Grimstad rideklubb oktober 130. (kr 4000)

For 2014 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte:

 • Camilla Kalseth: Kr 10000 for deltakelse i VM dressur senior
 • Madeline Hammerstad: Kr 7000 for deltakelse i EM dressur young rider
 • Cathrine Tonna: Kr 7000 for deltakelse i NM sprang samt Odense Horse Show sprang
 • Rebecca Kaarem: Kr. 7000 for deltakelse i Toscana Tour sprang
 • Fanny Marksten: Kr. 7000 for deltakelse på AEG sprang

For 2013 ble følgende ryttere tildelt rytterstøtte:

 • Madeline Hammerstad: Kr 8000 for deltakelse på internasjonalt dressurstevne
 • Catherine Tonna: Kr. 8000 for deltakelse på nasjonale og internasjonale sprangstevner
 • Benedicte Braastad: Kr 4000 for deltakelse på feltrittsstevne i utlandet