Her finner du informasjon om trenere som er assosiert med Sørkedalen rideklubb.

Trenerne som er listet her er klubbtrenere, det vil si at SØRK har en samarbeidsavtale med treneren. SØRK fakturerer timer og kurs for sine klubbtrenere, og subsidierer en andel av timprisen til elever som er medlemmer av klubben, innenfor gjeldende rammer og betingelser. Alle klubbtrenere har naturligvis fremvist politiattest.

Våre klubbtrenere (følg link for mer informasjon):

Vi har tidligere innhentet politiattest fra noen trenere som ikke er klubbtrenere:

Styret har vedtatt et sett med kriterier som skal vurderes når vi innhenter nye klubbtrenere.Informasjon om dette kan du finne på denne siden.