Klubbens vedtekter finner du her.

Vedtektene henviser til NIFs lov, den finner du her.

Klubbens vedtekter er oppdatert august 2022 i henhold til NIF lovnorm for idrettslag.